Bjuder på bilder ur 2012 arkivet

https://cdn1.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e0bdb19606ee5a62556349.jpg">https://cdn3.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e0bdb19606ee5a62556349.jpg">https://cdn1.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e0bdb19606ee5a62556349.jpg%3C/a%3E">https://cdn2.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e0bdb19606ee5a62556349.jpg" class="image">

https://cdn1.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e0bdb2e087c35c661027ec.jpg">https://cdn3.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e0bdb2e087c35c661027ec.jpg">https://cdn1.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e0bdb2e087c35c661027ec.jpg%3C/a%3E">https://cdn2.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e0bdb2e087c35c661027ec.jpg" class="image">

https://cdn1.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e0bdb6e087c35c6b86af5a.jpg">https://cdn3.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e0bdb6e087c35c6b86af5a.jpg">https://cdn1.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e0bdb6e087c35c6b86af5a.jpg%3C/a%3E">https://cdn2.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e0bdb6e087c35c6b86af5a.jpg" class="image">

https://cdn2.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e0bdf59606ee5ab8a4e9a9.jpg">https://cdn1.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e0bdf59606ee5ab8a4e9a9.jpg">https://cdn2.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e0bdf59606ee5ab8a4e9a9.jpg%3C/a%3E">https://cdn3.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e0bdf59606ee5ab8a4e9a9.jpg" class="image">

https://cdn3.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e14e3be087c35c99ac97ee.jpg">https://cdn2.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e14e3be087c35c99ac97ee.jpg" class="image">

https://cdn1.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e14e3bddf2b32cd300c1eb.jpg">https://cdn3.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e14e3bddf2b32cd300c1eb.jpg" class="image">

https://cdn1.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e14e3dddf2b32cbe00b955.jpg">https://cdn3.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e14e3dddf2b32cbe00b955.jpg" class="image">

https://cdn2.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e14e43ddf2b32ccf00cb72.jpg">https://cdn1.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e14e43ddf2b32ccf00cb72.jpg" class="image">

https://cdn3.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e14e5b9606ee5a853954ae.jpg">https://cdn2.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e14e5b9606ee5a853954ae.jpg" class="image">

https://cdn1.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e14e5b9606ee5acca06565.jpg">https://cdn3.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e14e5b9606ee5acca06565.jpg" class="image">

https://cdn3.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e14e61ddf2b32cd700bfd7.jpg">https://cdn2.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e14e61ddf2b32cd700bfd7.jpg" class="image">

https://cdn2.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e14e629606ee5ad8552f95.jpg">https://cdn1.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e14e629606ee5ad8552f95.jpg" class="image">

https://cdn1.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e14e63ddf2b32cd900b77c.jpg">https://cdn3.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e14e63ddf2b32cd900b77c.jpg" class="image">

https://cdn1.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e14e689606ee5abeef0256.jpg">https://cdn3.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e14e689606ee5abeef0256.jpg" class="image">

https://cdn1.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e14e699606ee5a899f07c0.jpg">https://cdn3.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e14e699606ee5a899f07c0.jpg" class="image">

https://cdn2.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e14e70ddf2b32cc900c68c.jpg">https://cdn1.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e14e70ddf2b32cc900c68c.jpg" class="image">

https://cdn3.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e14e81e087c35ca2d193ab.jpg">https://cdn2.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e14e81e087c35ca2d193ab.jpg" class="image">

https://cdn1.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e14e81e087c35c7735843b.jpg">https://cdn3.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e14e81e087c35c7735843b.jpg" class="image">

https://cdn1.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e14ecfddf2b32d0200b444.jpg">https://cdn3.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e14ecfddf2b32d0200b444.jpg" class="image">

https://cdn3.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e14ed3ddf2b32cba00c46e.jpg">https://cdn2.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e14ed3ddf2b32cba00c46e.jpg" class="image">

https://cdn2.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e14eff9606ee5a993b826a.jpg">https://cdn1.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e14eff9606ee5a993b826a.jpg" class="image">

https://cdn3.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e170f0e087c35c7def835e.jpg">https://cdn2.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e170f0e087c35c7def835e.jpg" class="image">

https://cdn1.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e17102ddf2b32cbe00bba1.jpg">https://cdn3.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e17102ddf2b32cbe00bba1.jpg" class="image">

https://cdn2.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e171059606ee5a62556ba0.jpg">https://cdn1.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e171059606ee5a62556ba0.jpg" class="image">

https://cdn1.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e17104ddf2b32cd300c454.jpg">https://cdn3.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e17104ddf2b32cd300c454.jpg" class="image">

https://cdn2.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e17106e087c35c73509536.jpg">https://cdn1.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e17106e087c35c73509536.jpg" class="image">

https://cdn1.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e1710eddf2b32cbb00ca3b.jpg" class="image">

https://cdn2.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e1710f9606ee5a8145660e.jpg" class="image">

https://cdn2.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e17129e087c35cbada2470.jpg" class="image">

https://cdn1.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e171339606ee5a646e372a.jpg" class="image">

https://cdn3.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e17143e087c35c66102f83.jpg" class="image">

https://cdn1.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e1714addf2b32cc900c907.jpg" class="image">

https://cdn3.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e1714fe087c35c97fc75e2.jpg" class="image">

https://cdn2.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e17152ddf2b32cb800ce18.jpg" class="image">

https://cdn1.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e171539606ee5ac4b71228.jpg" class="image">

https://cdn2.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e171529606ee5a9dd757a3.jpg" class="image">

https://cdn2.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e17158ddf2b32d0200b697.jpg" class="image">

https://cdn2.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e1715ce087c35c97fc75e3.jpg" class="image">

https://cdn1.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e17162e087c35c6afd3141.jpg" class="image">

https://cdn2.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e17167e087c35c6b86b6d0.jpg" class="image">

https://cdn3.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e17167ddf2b32cbe00bbad.jpg" class="image">

https://cdn3.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e17168e087c35ccb114f32.jpg" class="image">

https://cdn1.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e17170e087c35c67679cd6.jpg" class="image">

https://cdn2.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e171769606ee5ad855320a.jpg" class="image">

https://cdn3.cdnme.se/cdn/8-1/2182198/images/2012/pic_50e17178ddf2b32ce900bef5.jpg" class="image">

Känns som jag fått ett rejäl skjuts uppåt i utvecklingen under det här året, med både hästarna och jag har utvecklas mycket som ryttare. Nog tack vare hästarna jag har här och bra tränare, jag hade även möjlighet att träna för flertal kända tränare tack vare stödet och satsning från Örebro länsridsport förbundet för talangsatsning inom örebro län.

Hästarna har gått mycket framåt i träning och tävling.
De har presterat väldigt bra ifrån sig och gått fint och varit skadefria. pepparpeppar att det håller sig även för nästa år, helst alltid! om jag får det som jag vill!

Och jag är väldigt glad och stolt över hästarna och ponnyerna jag har här hemma och över våra tävlinsresultat eftersom de har gått felfria eller blivit placerad vid nästan alla tävlingar vi ställt upp. Jag måste vara nöjd och njuta av vägen vi gjort hittills.

Nu vill jag sikta högre och fortsätta utvecklas ännu mer. Hoppas även på ett bra 2013, gärna ännu bättre !

Vi drog till Nora och hade hoppträning för Eva kopparfelt, B-tränare.

Tog Gina idag, fyfan vad fin hon var. Lätt att jobba med henne idag och hon tog uppgifterna väldigt bra och fint. Ingen fight eller nåt.
Vi hade lite distans träning också det tog Gina bra, lätt att reglera galoppen så vi kom genom distanserna bra.

Känns jätte bra att få ett kvitto på att jag jobbat med henne bra, att hon svarar precis antal galoppsprång mellan distanserna när jag bestämt mig hur många jag ska rida på.